29 Temmuz 2015 Çarşamba

Öcalan küresel sistemin emrinde

1.İlk isyanlarda başarısızlık sebebi: Liderlik Sorunu
Ünlü İngiliz istihbarat subayı Yüzbaşı John Godolphin BennettNezih Uzel’in sorduğu “Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da Kürt ve Ermeni devletlerinin kurulması fikrinden niye vazgeçildi?” sorusunu, “Çünkü birleşemediler, biz bunu anladık ki, bir lider, bir reis çıkmıyor” şeklinde cevaplar.
Kürt ve Ermeni ayrılıkçılarının ilk ittifakı Lübnan’da Bedirhanlar’ın öncülüğünde kurulan Hoybun Cemiyeti ile sağlanır. 1936 Ağrı İsyanıKürt-Ermeni İttifakı’nın ortak örgütü Hoybun Cemiyeti’nin organizasyonuyla gerçekleşir. Kürtler, Hoybun’la birlikte Papazyan’ın peşine takılmıştır.
1936 Ağrı İsyanı’nda Kürt-Ermeni İttifakı kurulmuş ama ‘liderlik kültü’ hala inşa edilememiştir.
Şeyh Said ve Seyid Rıza isyanları dahil bütün isyanlarda yerel faktörler ön plandadır. Bu süreçte ‘mezhep sorunu’ aşılamamıştır.
Şeyh Said ve Seyid Rıza’nın beraber isyan etme toplantısına Şeyh Said’inmezhep sorunu’ odaklı yaklaşımı damgasını vurur.


Seyid Rıza’nın ikram için kestireceği koyunları Şeyh Said’in “bizimkiler kessin” sözü ortamı gerer. Şeyh SaidSeyid Rıza’nın Alevi kökenli adamlarının kestiği hayvanı ‘haram’ olarak nitelendirmiştir.

2.1958’de ABD Kürt-Sorunu’na el atar

Merkez sağ partilerin ABD’nin onayıyla gelip ABD ile çatışarak yıkılışı Türk Siyasi Hayatı’nın ritüellerindendir.

1958 yılına geldiğinde de öyle olmuştu.

ABDTürkiye’yi hizaya getirmek için Kürt Sorunu’nu devreye sokar.
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Amerika’nın gizli Kürt Sorunu planını öğrenir.
MenderesABD’nin Kürt Sorunu yönelimi üzerine Sovyetler’le bağlantılar geliştirmeye koyulur. Menderes’e Sovyetler bağlantısını öneren de Fatin Rüştü Zorlu’dur.
ZorluRus İbrahim Paşa’nın torunudur.
Zorlu anlatır: “Ben Başbakan Adnan Menderes’in Moskova’yı resmen ziyaret etmesi için gerekli girişimlerde bulundum. Bu girişimlerin özellikle Amerika’yı rahatsız ettiğini de biliyorum.”
Menderes, Sovyetler’le Saldırmazlık Paktı imzalamak için Moskova’ya gidecektir. Seyahate bir hafta kala 27 Mayıs 1960 askeri darbesi olur.

3.1959’da Bölücü ‘49’lar Olayı’ ortaya çıkar

ABD, 1958’de Kürt Sorunu’na el atar.
Türkiye içinde örgütlenmeler başlar. 1959 yılında ilk oluşumlar şekillenmeye başlar.
Ziya Nami ŞerefhanoğluHemreş Reşo’ya yazdığı bir mektupta ‘Doğu Pakistan’daki Bengaldeşlilerin Hindistan ve Sovyetler Birliği’nin yardımlarıyla özgürleştiklerini’ ifade ederek dış desteğin Kürt Hareketi için önemine işaret eder ve ‘topyekun mücadele’ önerir.

Hemreş Reşo (Hamdi Turanlı) , Hacı Bedir Ağa’nın torunudur. Hacı Bedir AğaKamran BedirhanCaladet Bedirhan ve Binbaşı Noel’in Sivas Kongresi’ni basma teşebbüsünü durduran adamdır.

Hacı Bedir Ağa; Mir Dengir Mehmet Fırat’ın da dedesidir.

Hacı Bedir Ağa ve mensubu olduğu Rişvan Aşireti’nin önemli bir kısmı Türkiye yanlısıdır. Bu isimlerden biri ‘Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm’ kitabı yazarı Dr.Mahmut Rışvanoğlu’dur.

4.‘49’lar Olayı’ ve Ziya Şerefhanoğlu

Şeref Han’ın torunlarından Ziya Şerefhanoğlu dedesinin mirasçısı olarak liderlik iddiasını devam ettirmiştir. Avukat olan Ziya ŞerefhanoğluTürkiye KürtçülükTarihi’nin önemli noktalarından biri olan ‘49’lar Olayı’ içinde yer almıştır.

Şerefhanoğlu, 1959 yılı içinde Kürt liderliği için ismi geçen üç isimden biridir. Mustafa Barzani ve aşiret reisi Ali Karahan ise diğer isimlerdir.
Ziya Şerefhanoğlu’nun liderlik arayışları, sadece Türkiye sınırları içindeki Kürtçüler’le sınırlı kalmaz. Yurtdışında bulunan Nuri DersimiSait Kırmızıtoprak ve Hemreş Reşo ile de irtibat halindedir.

5.Şerefhanoğlu’nun uluslararası ilişkileri

Şerefhanoğlu’nun bu süreçteki esrarengiz temaslarından biri de Amerikalı petrolcu Stevenson ile diyaloğudur.

Ziya Şerefhanoğlu’nun bunlardan daha önemli diyaloğu, Mahabat Kürt Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Muhammed Gazi’nin oğlu Hoham Ali Gazi ile münasebetidir. Hoham Ali Gazi ile ilişkileri ileri derecededir. Çünkü ikisi de üstseçkindir. Biri eski beylik ve diğeri cumhurbaşkanlığı makamının devamcısı durumundadır. Görüşmelerinin fotoğrafları, ‘49’lar Olayı’nın iddianamesinde yer alır.
1960’larda gelindiğinde Ziya Şerefhanoğlu’nu aktif siyasette görürüz. 1964-1967 yılları arasında bağımsız olarak Bitlis senatörü seçilir.

Şerefhanoğlu ve Öcalan

Şerefhanoğlu’nun bu süreçteki ilginç görüşmelerinden biri de, genç bir öğrenci lideri durumundaki Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmedir. Görüşmenin içeriğinin bilemiyoruz ama bu görüşmeden sonra Öcalan’ın PKK’yı kurma sürecine başladığını gözlemleyebiliyoruz.

6.Muhammed Gazi’nin oğlu Hoham Ali Gazi ve Öcalan

Şeref Han’ın torunu Ziya Şerefhanoğlu ile Mahabat cumhurbaşkanı Muhammed Gazi’nin oğlu Hoham Ali Gazi’nin görüşmesini, yukarıda zikretmiştik.
Aynı Hoham Ali Gazi, Abdullah Öcalan ile de görüşür. Görüşmede Amerikalı profesör Michael Gunter de vardır.
Kareleri birleştiriyoruz. Hoham Ali Gazi+ŞerefhanoğluAbdullah Öcalan, sonucunu buluyoruz.
Haberi, o zaman Milliyet’in Vaşington muhabiri Yasemin Çongar vermektedir. Bu sıradan bir haber değildir. Kürt Hareketi’nde liderlik inşasında bir ileri aşamaya geçilmektedir. Hoham Ali GaziÖcalan’a biat etmektedir.
Kumpas’ın üç atlısı’ndan biri olan Yasemin Çongar’ın gazetesi TarafTürk Sağı’nı ‘baş düşman’ olarak ordu’ya karşı en az 3-5 yıl yönlendirmiştir.
Yasemin Çongar’ı sadece Milliyet’in Vaşington muhabiri sanmak yanıltıcıdır.
Türk Sağı, zaten hep aldatılmıştır.

7.Hatime: Öteki’nin İnşası, Türkiye, Osmanlı ve Sünnilik karşıtlığı

Aydın Yabancılaşması’ kitabımın ‘Öteki’nin İnşası’ bölümü siyasetin ‘baş düşman’ karşıtlığı üzerine nasıl oluştuğunu anlatır.
Kürt İsyanları’nın temel felsefesi Türkiye, Osmanlı ve Sünnilik karşıtlığıdır.
Öcalan, Küresel Sistem’in Kürt Hareketi için inşa ettiği bir figürdür. Fütursuzluğu Küresel Sistem’e dayanmasından kaynaklanmaktadır.
Öcalan, Şirk’in temsilcisi olarak Türkiye, Osmanlı ve Sünnilik karşıtı bir inşa içindedir. Küresel Sistem’in emrinde görevini ifa etmektedir.
Öcalan’ın Şirk’in temsilcisi olarak Küresel Sistem’in emrinde görevini ifa etmesi Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden Türk Cihan Hakimiyeti’ne ve TSK’yı da ‘peygamber ocağı’ misyonuna döndürecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder