16 Şubat 2016 Salı

HDP'nin Pomak açılımı

1.Pomaklar’a ikili tezgah
HDP bileşenlerinden en şaşırtıcı hareketlerden biri Demokratik Pomak Hareketi
PomaklarBulgaristan ve Yunanistan sınırları içinde yaşayan Müslüman bir halk.
Pomaklar üzerinde bütün güç odaklarının hesabı var.
PKK da HDK-HDP ile bu zincire dahil oluyor.
Bulgaristan seçimlerinde bir önceki dönem Pomaklar’ın HÖH’e desteği azalma görülmüştü.
Bir sivil toplum örgütü olan Avrupa Pomak Enstitüsü Başkanı Efrem MollovPomaklar’ın siyasi parti kuracağını açıkladı bile.
Burada iki etki kendini gösteriyor. Birinci etki Demokratik Pomak Hareketi’nin felsefesini oluşturan Pomaklar’ın ayrı bir millet olduğu tezi. Bu tez temelde, Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olduğu tezine karşı çıkıyor.
İkincisi ise Rabıta teşkilatı vasıtasıyla Rodoplar’a sızan Vehhabiler’in işlediği Pomaklar’ın ‘Arap kökenli’ olduğu tezi. IŞİD’e katılanlar arasında Pomaklar da var.
PKK’lı Demokratik Pomak Hareketi ile Rabıta’nın ortak hedefi, Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olmadığını ispat etmek.
Bu tezin amacı Pomaklar’ı, Türkiye’den, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgisinden çıkarmak, ‘Çağdaş Osmanlı Ekseni’nden koparmak.
2.Felsefesi olan hiçbir sosyal proje sonuçsuz kalmaz!
Öcalan’ın HDP vasıtasıyla Pomaklar’a ulaşmaya çalışması bizi şaşırtmasın.
Öcalan’ın yaptığı ‘Aydın Yabancılaşması’ kitabında altını çizdiğimiz ‘Öteki’nin İnşası’ faaliyeti. Siyaset’in teşekkül yöntemlerinden biri de ‘Öteki’ne göre kendini konumlandırma değil mi? Öcalan da bunu yapıyor.
3.Hatime: Türkiye’nin akademileri daha etkin olmalı
Pomaklar’la ilgili en önemli çalışmalardan biri Trakya Üniversitesi’nden Prof.İlker Alp’in ‘Pomak Türkleri: (Kumanlar-Kıpçaklar)’ adlı eseri.
Pomaklar’ın ‘Türk kökenli’ olduğunu anlatmak önemli ama tezimiz sadece köken konusuna odaklan-ma-malı.
Kendini hangi kökende kabul ederse etsin Pomaklar’ı milli bütünlüğün, ‘Çağdaş Osmanlı Ekseni’nin bir parçası olarak nasıl tutacağız?
Bence soru budur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder