24 Şubat 2015 Salı

Boğaz'daki Aşiret kalpazandır!

1.Boğaz’da aşiret olur mu?
Boğazbildiğimiz Boğaziçi Aşiret’in Boğaziçi’nde elbette işi yok.
Benim ‘Boğaz’daki Aşiret’ adlandırmamda aslında gizli bir ünlem var.
Boğaz’daki üstseçkin yabancılaşmayı anlatmak için bu tanımlamayı yapmıştım.
Ayhan Bıçak’ın ‘Tarih Metafizikleri’nde söylediği üzre feodal yapılarda insan varlığını hukuk’un şemsiyesi altında değil, güc’ün şemsiyesi altında yaşamak zorundadır.
Aşiret; reisler, aşiret üyeleri ve kölelerden oluşmuştur. Ailedeki gizli kölelik, nüfusun ve gereksinimlerin artması dış ilişkiler, savaşlar ve değiş tokuşun artmasıyla gelişmiştir.
Kişi varlığını hukukla sağlayamayınca feodal bağlarla sağlamaya koyulur. Aşiret yapılarını yaşatan ve geliştiren, bu yerel çözümsüzlüktür.
Yaşanılan coğrafya, hukukun işlemediği bir bölgeye dönüştüğü zaman insan insanın kurdu olur. İşte aşiret yapıları bunun yaşandığı toplumlardır.

17 Şubat 2015 Salı

Ankara Kalesi'nden yeni Ankara'ya bakmak

1.Eski Ankara’nın sokaklarında
Kıymetli dostum Fahri Atasoy’la Ankara turundayız… Türk Yurdu dergisinin Sezenler Caddesi’ndeki merkezinden çıkıp, Yeni Ankara’dan Eski Ankara’ya gidiyoruz. Sezenler Caddesi’ndeki Atatürk Lisesi hayatımın iki yılını geçirdiğim bir tarihi mekan. Orada da yazılacak çok şey var.
Eski Ankara’yı görmeyeli yıllar oldu. En son Ankara Kalesi’ne ‘Buram Buram Ankara’ belgeselinin çekimleri vesilesiyle 20 yıl önce çıkmıştım.
Şimdi İstanbul yorgunu bir eski Ankaralı olarak yeniden kalenin burçlarındayım. Son 20 yılda Ankara’da çok şey değişmiş. Değişimin olumlu ve olumsuz yönleri var.
Dostum Fahri Atasoy’la Ankara’yı anlamaya ve anlayarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yürüyüş boşuna bir şehir turu değil. Yaşadığımız mekanla irtibat kurduğumuz sürece hayata bağlılığımızın ve gelecekten umudumuzun arttığını görüyoruz.

10 Şubat 2015 Salı

Bir işbirliği coğrafyası olarak Rodos ve Oniki Ada

1.Yunanistan seçimleri bizi niçin ilgilendiriyor?
Yunanistan seçimleri sürprizle sonuçlandı.
Yunan halkı, dedelerinin ve babalarının isimleriyle siyaset yapan Karamanlis, Papandreu ve Venizelos isimlerine iktidar şansı vermedi. Yunanistan’ın politik ocakları niteliğindeki bu aileler, tarihte ilk defa iktidar sarmalının dışında kaldı.
Yunanistan’da parlamento seçimini Aleksis Çipras önderliğindeki Sosyalist İttifak (SYRİZA) kazandı. Sosyalist İttifak’ın en önemli artısı Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığın temel haklarına saygı göstereceğini vaad etmiş olması.
Bu vaad karşılığını seçimlerde buldu. Batı Trakya’da Sosyalist İttifak listesinden üç Türk milletvekili seçildi. Gümülcine’den 2 ve İskeçe’den 1 milletvekili parlamentoya girdi.
Gümülcine’den Dr. Mustafa Mustafa ve Dr. Ayhan Karayusuf meclise girmeyi başardı. İskeçe’den ise Hüseyin Zeybek seçildi.
2.Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri
Önce Onki Ada kavramını anlamaya çalışalım. Buradaki 12 sayısı Ege’deki adaların sayısı değil, ‘12 üyeli meclisle yönetilen adalar’ anlamındadır. Ege’de irili ufaklı onlarca ada var.

3 Şubat 2015 Salı

Yanya Sultanı'nın sosyalist senatör torunu

1.Arnavutluk’tan Beşiktaş’a
Bugün Arnavutluk sınırları içinde kalan Yanya şehri Osmanlı döneminde Tepedelenli Ali Paşa ile birlikte anılır. Hatta Osmanlı’ya isyan eden Tepedelenli, ‘Yanya Sultanı’ diye anılır.
Bugün hayat hikayesini anlatacağımız Fatma Hikmet İşmen de Tepedelenli Ali Paşa’nın torunlarındandır.
Tepedelenli’nin yakın dönemde bildiğimiz torunlarından biri Kemal Derviş diğeri de yazar Abdülhak Şinasi Hisar’dır. Derviş, sosyal demokrat, Abdülhak Şinasi sağcıdır.