27 Kasım 2013 Çarşamba

Hıristiyan mahallesinde kandil simidi satan adam: Aytunç Altındal

1.‘Şeytan Ayetleri’ne karşı ‘Üç İsa’
İsmet Özel, “kafirle savaşan Müslümana Türk denir” buyurmuştu. Bu görüş, Aytunç Altındal için birebir örtüşen bir durumdur. O müşriklerin ağa babalarıyla savaşan bir dava adamıydı.
Aytunç Altındal, bilgi yoluna adadığı ömrünü İslam’ın ve Müslümanların emrine veren bir bilgi dervişiydi. Salman Rüşti’nin ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı yayınlandığında, karşısına çıkan aksiyon kitabı Altındal’ın ‘Üç İsa’ kitabıydı.
İslam ihya eder, Batılı gavur katleder. Batı’nın yok etme şekilleri üçe ayrılır.
Gavur önce doğrudan kelle keser. Çanakkale’deki gibi, Milli Mücadele’deki gibi. Gavurun ikinci katletme yöntemi misyonerlik vasıtasıyla doğrudan tanassura zorlamakla olur. Yaşamak istiyorsanız, kimliğinizi reddetmelisiniz. Gavurun katletme yönteminin üçüncüsü bilgiyi deforme ederek, oryantalistler eliyle yapılır.
Oryantalistler, bizim bilgimizi, bizim kaynaklarımızı, bize karşı kullanır. Bizi tevhitten uzaklaştırmaya çalışır. Şeytanın aklına gelmeyen hinlik, oryantalistlerin aklına gelir. Değerlerimizi tersine dönüştürmek için ellerinden geleni yaparlar. Aytunç Altındal, oryantalistlere kendi değerler sistemi içinde problematikler açarak aksiyoner bir bilimsel tavır sergilemiştir. Onun yaptığını futbol terimleriyle tanımlamak için Doğan Koloğlu’nun ‘hücum futbolu’ terimini hatırlamamız gerekecektir.

20 Kasım 2013 Çarşamba

Çekoslovakyalılaşma tehlikesi

1.Gönüllü bölünmenin adı: Çekoslovakyalılaşmak!
Önce ‘Finlandiyalaştırma’ (Finlandization)nedir, onu hatırlayalım. Finlandiya, Emperyal güç Sovyetler Birliği ile sınırı olan bir küçük ülke.
Soğuk Savaş döneminde, demokratik bir ülke olmasına rağmen Finlandiya, NATO’da yer almaz. Dahası yer yer Sovyetler’le paralel politikalar içine girer. Bu edilgen politikanın adı bir dış politika terimi haline gelir. ‘Finlandiyalaştırma’ terimi tarihe geçer.
‘Finlandiyalaşma’dan Çekoslavakyalılaşmak’a yol gider
Çekiç Güç ve 36.Paralel uygulamasıyla Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin kurulması  Türkiye’nin  Finlandiyalaşrılması olarak değerlendirilebilir.
Türkiye’nin Finlandiyalaştırma operasyonunda, dönemin bütün iktidarları aktif rol oynamıştır.
İçerde PKK’ya en şahin politikaları uygulayan Tansu Çiller-Mehmet Ağar ekibi bile, dış politikada Finlandiyalaştırma’nın aracı olmuştur.
Hatırlayalım Çekoslovakya nasıl bölündü?

12 Kasım 2013 Salı

Ahmed Arif kime karşı, kimden yana?

1.Hasretinden Prangalar Eskittim

Ahmed Arif ortaokuldayken, Halkevi’yle tanışır. O dönem her Halkevi şubesinin kendi dergisi çıkmaktadır. Diyarbakır Halkevi’nde ‘Boğaz’daki Aşiret’ten Nazım Hikmet’in şiirleriyle karşılaşır. Daha önce geleneksel ve popüler damarlarla beslenen Ahmed Arif için dönüşüm başlamıştır.
Ahmed Arif önce askerliğini yapar sonra üniversiteye gider. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okur ama mezun olamaz.
1948 yılında ‘Palmiro’ adlı bir şiirinden dolayı tutuklanır. Bir süre sonra serbest bırakılır. Dışişleri Bakanlığı eleman almak için bir sınav açar. Ahmed Arif bu sınava girer ve kazanır. İşi hazırdır yurt dışına gidecektir. ‘Palmiro’ şiiri yüzünden tutuklanınca işe alınmaz. Danıştay’a başvurur, Merkez Bankası’nda iş verilir. Hem çalışır hem okur. 1951 yılında yeniden gözaltına alınır. Baskılardan, işkencelerden geçer. Tahkikat sonunda serbest bırakılır. Dışarı çıkınca işe geri almazlar.
Ahmed Arif, toplam 38 ay hapiste yatar.

5 Kasım 2013 Salı

Kemal Sunal'dan Karl Marks'a nasıl gidilir?

1.Şaban mı daha komik, Zübük mü?
Kemal Sunal komik adam tabii ki güldürüyor. Ama ben Kemal Sunal seyrederken, Sağ’ın hallerine gülüyorum. Kemal Sunal, son tahlilde bir Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin tasarımıdır. Kemal Sunal’ın şahsında tecessüm eden Şaban tiplemesi Rıfat Ilgaz’a, Zübük tiplemesi ise Aziz Nesin’e aittir.
İslami ideallerle kurulan Kanal 7, hemen her akşam bir Kemal Sunal filmi yayınlıyor. Bazı günler Samanyolu Tv’de Zübük peşine düşüyor. Akşamın en güzel rayting saatine Kemal Sunal filmi konulmuş.
Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin ismine birkaç isim daha ekleyin. Muzaffer İzgü, Sulhi Dölek, Umur Bugay, Kandemir KondukGani MüjdeBirol Güven vs… Yeni yetme mizahçılar kuşağına hiç girmiyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz ErdoğanAta Demirer, Gülse Bilsel, Beyaz
Bu komikçilerin önemli bir kısmı ya heterodoks inançlara ya da etnik farklılıklara mensup. Üstelik bunlar en komikleri. Bunun tesadüf olduğuna inanmıyorum.